Кафедра корабельної енергетики та електроенергетичних систем

Кафедра корабельної енергетики та електроенергетичних систем (далі КЕ та ЕЕС) сформована у складі Інституту Військово-Морських Сил Національного університету “Одеська морська академія” (далі ІВМС НУ “ОМА”) на виконання вимог спільної директиви Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України від 06 жовтня 2018 року № Д-322/1/15 дск “Про проведення додаткових  організаційних заходів у Збройних Силах України в 2018 році”.

Кафедра забезпечує підготовку курсантів, які навчаються за спеціалізаціями: ʽʽКорабельні енергетичні установкиʼʼ, ʽʽМорально-психологічне забезпечення у підрозділах, на кораблях Військово-Морських Силʼʼ, ʽʽПошуково-рятувальні та водолазно-аварійні роботи на моріʼʼ,  ʽʽКорабельна зброя та засоби навігаціїʼʼ, ʽʽКорабельне радіотехнічне озброєння та засоби зв’язкуʼʼ, ʽʽБерегове ракетно-артилерiйське озброєнняʼʼ.

Науково-педагогічні працівники кафедри приймають участь у підвищенні кваліфікації офіцерського складу Військово-Морських Сил Збройних Сил України (командирів електромеханічних бойових частин надводних кораблів та спеціалістів електромеханічної служби флотилії, дивізіонів та військово-морських баз).

Головним завданням кафедри є підготовка офіцерських кадрів (освітній рівень: бакалавр та магістр), які відповідають вимогам кваліфікаційних характеристик; підготовка офіцерських кадрів з урахуванням досвіду антитерористичної операції та ООС; сприяння до всебічного та гармонічного розвитку особистостей курсантів, формування у них високих професійних та моральних якостей; підготовка науково-педагогічних кадрів, підвищення педагогічної майстерності; наукова робота, що спрямована на активну участь науково-педагогічних працівників кафедри у наукових семінарах та конференціях, написання наукових статей, рецензування наукових робіт та приваблення в цю роботу майбутніх офіцерів; розвиток навчально-матеріальної бази кафедри; впровадження в навчальний процес сучасних та перспективних освітніх технологій.

Кафедра корабельної енергетики та електроенергетичних систем є випускною кафедрою для курсантів спеціалізацій ʽʽКорабельні енергетичні установкиʼʼ.

На кафедрі викладаються наступні дисципліни:

 • Автоматизація суднових енергетичних установок.
 • Боротьба за живучість корабля.
 • Експлуатаційні режими пропульсивного комплексу корабля.
 • Електротехніка.
 • Електрообладнання кораблів.
 • Корабельні газотурбінні агрегати.
 • Корабельні головні енергетичні установки.
 • Корабельні електричні машини.
 • Корабельні двигуни внутрішнього згоряння.
 • Корабельні допоміжні механізми і системи.
 • Метрологія та вимірювальна техніка.
 • Опір матеріалів.
 • Основи корабельної енергетики.
 • Організація і технологія судноремонту.
 • Організація боротьби за живучість.
 • Теорія автоматичного управління.
 • Теорія машин і механізмів.
 • Теорія та будова судна.
 • Термогідродинамічні процеси.
 • Технічна діагностика і методи технічного діагностування.
 • Технологія використання робочих речовин.
 • Технічне обслуговування та ремонт корабельних технічних засобів.
 • Управління експлуатацією електричного та електронного обладнання корабля.
 • Управління ресурсами електромеханічної бойової частини.
 • Управління технічною експлуатацією суднових технічних засобів.
 • Фізичні поля кораблів.

Склад кафедри:

Освітній процес кафедри базується на принципах доброчесності, науковості, гуманізму, демократизму, послідовності та безперервності й здійснюється на засадах компетентністного підходу, що дає можливість курсантам набути компетентності для майбутньої професійної діяльності у лавах Військово-Морських Сил Збройних Сил України та саморозвиватися впродовж професійної кар’єри військового.

Науково-педагогічні працівники кафедри приймають активну участь у науково-дослідних роботах, науково-військових конкурсах, які сприяють розвитку військової освіти і науки. На 11 посадах науково-педагогічних працівників працюють військовослужбовці, з них: 2 магістра з військового управління (оперативний рівень) та працівники Збройних Сил України, з них: 2 доценти та 4 кандидати технічних наук.

Результатом методичної діяльності, в тому числі редакційно-видавничої роботи, кафедри є 7 навчальних посібників; 9 навчально-методичних посібників (рекомендацій, вказівок), щодо виконання індивідуальних завдань та кваліфікаційних робіт. Наукова діяльність кафедри сприяла: виданню понад 37 наукових праць, отриманню 1 Патенту України та 4 Патентів на корисну модель; 2 науково-педагогічних працівника кафедри у 2018 році стали переможцями Всеармійського конкурсу “Кращій винахід року” у номінації “Бойові кораблі та озброєння”; участі науково-педагогічних працівників кафедри в 5 науково-дослідних роботах, з них у 2 в якості відповідального виконавця.

Навчально-матеріальна база кафедри забезпечує проведення усіх видів занять, передбачених навчальними планами і програмами, яка включає:

– 2 навчальних класів (1 клас лекційний на 40 навчальних місць та 1 практичний на 20 навчальних місць).