Курси перепідготовки та підвищення кваліфікації військовослужбовців

У Інституті Військово-Морських Сил Національного університету “Одеська морська академія” проводяться курси перепідготовки та підвищення кваліфікації військовослужбовців Збройних Сил України.

Курсова підготовка організовується відповідно до наказу Міністерства оборони України від 04 квітня 2017 року № 202 “Про організацію та проведення підвищення кваліфікації військовослужбовців, працівників Збройних Сил України та державних службовців Міністерства оборони України та Збройних Сил України” та від 19 липня 2018 року № 353 “Про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 04.04.2017 № 202”.

Курси підвищення офіцерів перед призначенням на вищі посади або при зміні ВОС
1 Група № 1

Курси перепідготовки та підвищення кваліфікації командирів штурманських бойових частин надводних кораблів (до 4 тижнів)

2 Група № 2

Підвищення кваліфікації командирів ракетно-артилерійських та мінно-торпедних бойових частин надводних кораблів (до 4 тижнів)

3 Група № 3

Підвищення кваліфікації командирів радіотехнічних  бойових частин та бойових частин зв’язку надводних кораблів та бойових частин (до 4 тижнів)

4 Група № 4

Підвищення кваліфікації командирів електромеханічних бойових частин надводних кораблів та берегових частин (до 4 тижнів)

5 Група № 5

Підвищення кваліфікації начальників служб радіаційного, хімічного та біологічного захисту та екологічної безпеки (до 4 тижнів)

6 Група № 6

Курси перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців (спеціалістів) з забезпечення та ведення легководолазних робіт (до 4 тижнів)

7 Група № 7

Підвищення кваліфікації з питань морально-психологічного забезпечення у Військово-Морських Силах Збройних Сил України (до 4 тижнів)

8 Група № 8

Підвищення кваліфікації командирів, старших помічників та помічників командирів надводних кораблів(до 4 тижнів)

9 Група № 9

Курси перепідготовки та підвищення кваліфікації офіцерів штабів військово-морських баз, бригад, дивізіонів надводних кораблів (до 4 тижнів)

Курси військової підготовки осіб сержантського (старшинського) складу
1 Група № 2

Підготовка осіб сержантського (старшинського) складу з вищою освітою (за військово-обліковими спеціальностями, за якими здійснюється підготовка військових фахівців), які включені до планів переміщення (сплановані для призначення) на посади, затверджені на заміну посад офіцерського складу

(3 місяці)

2 Група № 3

Підвищення кваліфікації фахівців з питань організації та проведення заходів кадрового забезпечення сержантського (старшинського) складу (1 місяць)

3 Група № 4

Підготовка осіб сержантського (старшинського) складу з вищою освітою (освітньо-кваліфікаційний рівень “молодший спеціаліст” (не за фахом, 3 місяці )