Міжнародне співробітництво

Міжнародне військове співробітництво

 

В Інституті Військово-Морських Сил Національного університету “Одеська морська академія” значна увага приділяється налагодженню та зміцненню партнерських стосунків з військовими навчальними закладами країн-партнерів та членів НАТО, а також розвитку міжнародного військового співробітництва. Доцільність та важливість участі Інституту ВМС НУ “ОМА” в заходах міжнародного співробітництва визначається необхідністю підтримання та розвитку військового співробітництва з НАТО, спрямованого на реалізацію двосторонніх домовленостей між Україною та країнами-партнерами, а також програми НАТО з удосконалення військової освіти (DEEP), в якій Інститут приймає активну участь з 2015 року, що в свою чергу надає можливість переймати досвід реорганізації навчального процесу відповідно до вимог Болонської системи та переходу системи вищої військової освіти на стандарти провідних країн НАТО, набувати досвід удосконалення освітньої діяльності, змісту навчальних програм, особовому складу Інституту ВМС підвищувати рівень професійної майстерності, рівень володіння англійською мовою, брати участь у стажуваннях на борту кораблів ВМС країн-партнерів та вдосконалювати курсантами практичні навички відповідно до їх фахової підготовки.

Отриманий досвід сприяє процесу інтеграції системи військової освіти України до світових стандартів та зміцненню дружніх відносин між Україною та іноземними партнерами.

Інститут Військово-Морських Сил Національного університету “Одеська морська академія” має міцні міжнародні зв’язки з нижчепойменованими країнами та їх флотськими вишами:

  • Сполучені Штати Америки;
  • Велика Британія;
  • Французька Республіка;
  • Литовська Республіка;
  • Республіка Польща;
  • Республіка Болгарія;
  • Румунія.

Щорічно в Академії ВМС Італійської Республіки та Коледжі Королівських ВМС “Британія” здійснюється фахова підготовка майбутніх флотських офіцерів, терміном у 3 роки та 1 рік, відповідно.

Інститут Військово-Морських кожного року приймає участь щонайменше у 30 заходах міжнародного військового співробітництва різного роду направленості.

Підвищення кваліфікації кафедри соціально-гуманітарних та фундаментальних дисциплін

Підвищення кваліфікації кафедри озброєння

Підвищення кваліфікації кафедри корабельної енергетики та електроенергетичних систем

Підвищення кваліфікації кафедри кораблеводіння та штурманського озброєнння